Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 2971/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-11

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 526/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1225/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VI SA/Wa 623/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-11

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej