Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 208/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2362/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SAB/Wa 463/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o ponownego rozpoznania sprawy

I SAB/Wa 368/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi M. W., Z.P., W. R. i W. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 423/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 516/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SO/Wa 10/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-17

Skarga M. K. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w trybie art. 55 § 1 ppsa

I SAB/Wa 446/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 489/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
1   Następne >   2