Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wa 707/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 1663/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R.- spółka prawa niemieckiego prowadząca w Polsce dzia...

II GSK 3379/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 505/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SAB/Wa 727/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 2917/14 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa