Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2419/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 1992/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2165/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

II GSK 3814/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

VI SA/Wa 105/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-21

Sprawa ze skargi A. D. na pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] informujące o odmowie dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

I SA/Wa 1841/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 892/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 2186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności gruntu

I SA/Wa 2080/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2100/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3