Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II GZ 157/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

I OZ 92/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 1591/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji