Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 369/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy s...

I OSK 1780/16 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 36/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I OZ 249/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [..] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2987/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej

I OSK 260/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej posta...

I OZ 648/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 989/15 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 989/15 - Postanowienie NSA z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 230/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2