Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastru...

I OSK 551/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 674/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1388/17 - Postanowienie NSA z 2019-05-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie użytkowania w...

I OSK 2526/17 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

VIII SAB/Wa 22/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Ministra Inwestycji i Rozwoju

I OSK 1640/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orze...

VI SA/Wa 573/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-28

Skarga K.O. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

VI SAB/Wa 44/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

I OSK 863/18 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2