Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VI SA/Wa 2257/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia uprawnień zawodowych

I SAB/Wa 674/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji