Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2343/18 - Wyrok NSA z 2021-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 732/17 - Wyrok NSA z 2021-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z 24 października 2016 r., I SAB/Wa 1231/16 w sprawie ze skargi K. S. i E. F. na bezczynne i przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 2934/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części

II GSK 1534/18 - Wyrok NSA z 2021-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie kary dyscyplinarnej dla rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 4002/18 - Wyrok NSA z 2021-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3731/18 - Wyrok NSA z 2021-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 23/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1640/19 - Postanowienie NSA z 2021-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

II GZ 380/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 4074/18 - Wyrok NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   2