Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 172/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] oku, nr [...]

I SA/Wa 679/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

I SA 2789/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA 1757/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o oddaniu nieruchomości w zarząd.

I SAB/Wa 9/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi W. C., E. T. oraz B. T.o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie bezczynności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oszustwa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przez Miasto M.

I SA/Wa 1299/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 971/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 526/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-24

skarg Marszałka Województwa [...] i [...] Opery [...] z siedzibą w W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków