Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1314/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1810/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1810/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1741/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 438/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I SA/Wa 1472/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I OZ 642/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 256/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OSK 1298/08 - Wyrok NSA z 2009-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1687/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2