Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

Wniosek w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 847/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1439/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji

I SA/Wa 2506/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2176/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Skarga W. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania

I SA/Wa 1439/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-01

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji

I SA/Wa 1821/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością
1   Następne >   2