Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 255/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 398/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 404/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 244/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 364/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 450/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 266/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty