Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 772/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 943/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym - zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 831/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 565/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 450/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-27

Skarga I.B. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z urzędu