Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1128/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I SA/Wa 1478/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

I SA/Wa 1574/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 1801/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

Wniosek w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 947/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 847/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

I OSK 1995/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1439/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji

I SA/Wa 2506/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością
1   Następne >   +2   +5   +10   68