Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 359/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SA/Op 511/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki komunalnej