Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 77/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie opłat, stawki i sposobu pobierania opłat za parkowanie

II SA/Op 303/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie, w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej

II SA/Op 184/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

II SA/Op 198/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym