Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 269/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Op 381/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Kolonowskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży