Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 340/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie nabywania przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

II SA/Op 507/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla celów projektowych

II SA/Op 18/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem gminnym

II SA/Op 359/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

II SA/Op 77/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie opłat, stawki i sposobu pobierania opłat za parkowanie

II SA/Op 370/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gminnej

II SA/Op 576/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

II SA/Op 137/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie przekazania nieruchomości gminnej w trwały zarząd umorzyć postępowanie.

II SA/Op 81/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych

II SA/Op 220/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego na skutek skargi kasacyjnej Gminy Gorzów Śląski
1   Następne >   3