Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 912/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość

II SA/Gl 1078/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej scalenia nieruchomości

II SA/Gl 1087/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

II SA/Gl 145/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę gminną

II SA/Gl 134/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie scalenia nieruchomości

II SA/Gl 770/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy

II SA/Gl 270/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 489/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 66/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia zasad gospodarowania mieniem

II SA/Gl 202/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu
1   Następne >   2