Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Bd 906/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zarządu nieruchomością

II SA/Po 63/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu zarządu

II SA/Po 61/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania o uchylenie decyzji dotyczącej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;

II SA/Po 62/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania o uchylenie decyzji dotyczącej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;

OW 20/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego Warszawa Mokotów z dnia [...] Nr [...] o oddaniu nieruchomości w zarząd

II SA/Wr 2230/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Op 309/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami