Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OSK 491/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej

II SA/Po 1538/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty z tytułu zarządu nieruchomością;

II SA/Bk 915/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Po 67/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością

I SA 2824/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy oddania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd

II SA/Bk 916/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomością.