Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I SA/Wa 917/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu

I SA/Wa 827/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu i użytkowania

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Gl 653/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu