Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Gliwicach

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-27

Sprawa ze skargi J.R. na decyzje Wojewody (...) w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości na skutek sprzeciwu skarżącego J. R. od postanowienia referendarza sądowego oddalającego wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Gl 621/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie trwałego zarządu nieruchomością w kwestii skarg kasacyjnych Związku Zawodowego [...] oraz Międzyzakładowej Komisji [...] przy [...] Urzędzie Wojewódzkim w K. od wyroku

III SA/Po 359/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości