Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Go 984/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową

II SA/Ol 1006/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o przekazanie w trwały zarząd działki

II SA/Rz 936/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

II SA/Rz 936/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

II SA/Po 566/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości

II SA/Rz 761/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

I SA/Wa 2141/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd