Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OSK 436/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomoś...

I OZ 523/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Sz 789/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I OSK 573/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy oddania w zarząd trwały części nieruchomości

II SA/Gd 916/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami

I SA/Wa 1709/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-30

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-10-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu
1   Następne >   2