Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA/Wa 463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 204/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I OZ 562/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 1067/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA/Wa 463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2