Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I SA/Wa 3302/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Rz 163/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-24

Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...]

I OSK 2324/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomości i umorzenia postępowania

II SA/Rz 163/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

I OZ 1433/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

I OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieru...

I OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji...

II SA/Kr 440/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomości i umorzenia postępowania

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizacje inwestycji drogowej
1   Następne >   2