Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OZ 244/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji d...

I OZ 244/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 706/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej trwałego zarządu nieruchomością odmówić skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 819/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg: G. W., D. K., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej na skutek zażalenia skarżących na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1603/14

II SA/Łd 497/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaszenia prawa trwałego zarządu na nieruchomości

I OZ 916/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 917/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 918/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 919/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-11

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg D. K., G. W., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., J. B., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu
1   Następne >   +2   4