Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OZ 1125/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 943/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-02

skarg Z.N., W.P., M.W., J.K., J.B., J.R., J.K., B.B., A.Z., A.Z.-W. i G.R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego trwałego zarządu

I OZ 942/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Z.N., W.P., M.W., J.K., J.B., J.R., J.K., B.B., A.Z., A.Z.-W. i G.R. na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego trwałego zarządu

I OSK 2934/15 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Rz 629/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Rz 628/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Sz 1042/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu części nieruchomości

II SA/Ke 59/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wygaszenia prawa trwałego zarządu nieruchomością

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu

II SA/Rz 819/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

skarg [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu
1   Następne >   2