Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Ke 679/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości

I OSK 1535/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie skargi G. K. na decyzją Wojewody Z. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 828/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w L., dz. nr [...], obr. [...]

I OZ 843/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 505/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 627/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 109/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 270/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 714/05 - Wyrok NSA z 2007-04-04

Skargi kasacyjne P. Spółki z o.o. i Ż. SA od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Ż. SA i P. Spółki z o.o na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego

II SA/Kr 808/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. [ ] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności