Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Wr 273/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA we W. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

II SA/Kr 2/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi A. F. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 811/03

II SA/Kr 400/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

I OZ 736/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego w L., Urzędu Miejskiego w L. (Gminy Miejskiej w L.), Starostwa oraz Prezydenta Miasta L. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] D. D. 'w sprawie uwłaszczenia'

I OW 117/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. w sprawie umorzenia należności z tytułu nabycia prawa własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na gruncie

I OW 146/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie od decyzji Starosty Powiatu S. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w S. przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji...

I SA/Wa 217/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1744/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-10

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Wr 226/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie odmowy przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu

I OZ 16/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta E. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3