Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 856/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

II SA/Sz 847/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie złożenia w formie depozytu zaliczek na pokrycie kosztów postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste