Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OW 161/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie od decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

II SA/Sz 1002/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia[...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 165/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności