Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Sz 638/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

I OSK 1120/08 - Wyrok NSA z 2009-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania