Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu A.F. w sprawie ze skargi A.F. i M.F. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. II SA/Kr 810/03

I OSK 1435/09 - Wyrok NSA z 2010-09-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie niewydania decyzji

II SA/Kr 469/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

II SA/Po 895/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowani wieczystego w prawo własności;

I OSK 1333/09 - Wyrok NSA z 2010-07-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 128/10 - Wyrok NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1173/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w J. w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 56/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 262/10 - Wyrok NSA z 2010-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 516/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania
1   Następne >   2