Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 2323/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1173/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Jeleniej Górze w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 933/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania

I SA/Wa 466/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 955/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności do działki

I OSK 1025/10 - Wyrok NSA z 2011-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 609/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na Rzecz G. przy ul. K. Szczecinie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie Nr (...) w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ...

II SA/Kr 1651/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 799/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania
1   Następne >   3