Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2462/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1992/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-05

Skarga M. S. na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 544/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2105/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2606/13 - Wyrok NSA z 2014-01-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na stosowanie stopy procentowej w opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2418/12 - Wyrok NSA z 2014-04-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności pisma dotyczącego rocznej raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2424/12 - Wyrok NSA z 2014-04-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności pisma dotyczącego opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 1204/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przyznania prawa własności działki

II SA/Kr 945/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   +2   4