Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 1534/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Skarga Zakładu [...] S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 930/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 66/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoś...

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 73/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2240/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn...

I SA/Wa 929/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję postanowienie Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 430/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   3