Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 890/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 209/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SAB/Wa 106/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 448/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 629/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-19

WSA w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oddala sprzeciw

II SA/Kr 628/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-22

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2018 r. sprawy ze sprzeciwu J. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oddala sprzeciw.

I OSK 2111/16 - Wyrok NSA z 2018-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Łd 13/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-28

Wniosek w przedmiocie doręczenia decyzji ze stwierdzeniem ostateczności

I OPP 117/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Skarga J. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2409/17 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 233/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-12-17

Skarga J. K. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   2