Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 374/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1445/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty przekształceniowej

II SA/Kr 1570/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [....] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 212/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty przekształceniowej

I SA/Wa 2003/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-13

Skarga P. S. i H. K. na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

I OSK 181/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1501/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1/ uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu l instancji; 21 w pozostałej części

II SA/Po 1054/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SAB/Sz 26/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OSK 3534/18 - Wyrok NSA z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego nabycie praw i obowiązków z decyzji o przekształceniu praw użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości od...
1   Następne >   3