Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1061/05 - Wyrok NSA z 2006-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności