Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 863/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Politechniki [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 864/18 - Wyrok NSA z 2019-11-26

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Politechniki [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji