Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 1813/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 59/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Gd 46/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 304/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OPP 15/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1977/02 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie użytkowania wieczystego

II SA/Kr 26/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przekształcenia wieczystego użytkowania

I SA/Wa 245/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-22

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 547/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nabycia przez współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

II SA/Bk 5/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-01-20

Sprawa ze skargi K. M. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie SA/Bk 1280/03

I OPP 94/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SAB/Po 156-157/02 ze skargi na bezczynność SKO w Koninie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
1   Następne >   +2   +5   11