Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Lu 289/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania własności nieruchomości

II SA/Wr 638/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości Gminy L. położonej w L. przy ul. K. [...]

I SA/Wa 271/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 291/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania własności nieruchomości

II SA/Łd 25/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. Nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 1147/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 660/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 1370/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 857/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1242/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   +10   16