Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 898/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 933/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 374/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 435/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy sprostowania błędów pisarskich w decyzji administracyjnej

II SA/Ke 1014/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania o odmowie przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości

I SA/Wa 434/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy sprostowania błędów pisarskich w postanowieniu administracyjnym

II SA/Wr 69/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-02-15

Sprawa ze skargi E. P. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Ol 74/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 1395/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 1647/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   5