Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-07

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie [...]

II SA/Gl 734/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 466/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-23

Skarga Z. S. i A. S. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek skargi kasacyjnej Z. S. i A. S. od wyroku WSA w Łodzi oku, sygn. akt II SA/Łd 466/07

I SA/Wa 652/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

I OSK 979/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 906/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-22

Skarga A. i P. P. na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości niezabudowanej

VIII SA/Wa 185/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 735/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 439/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję SKO . w przedmiocie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

VIII SA/Wa 200/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   11