Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

IV SA/Po 252/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1331/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 597/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OW 162/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania J. i K. małżonków W. od decyzji Starosty Powiatu Grójeckiego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

I OSK 67/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 870/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją umarzającą postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytko...

I SAB/Wa 227/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

I OZ 856/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. F. i M. F. o wznowienie postępowania sądowego

II SA/Wr 182/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w K. przy ul. Ś.

II SA/Wr 39/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia z urzędu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej we W. przy ul. [...]
1   Następne >   +2   +5   10