Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Sz 1336/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 939/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 765/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 odrzucające zażalenie A. U. na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 933/09 o oddaleniu odwołania A. U. od zarządzenia Przewodniczącej składu orzekającego , sygn. akt II SA/Ol 933/09 oddalającego wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy ..

II SA/Kr 1672/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Gd 344/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 545/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu A.F. w sprawie ze skargi A.F. i M.F. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. II SA/Kr 810/03

II SA/Gd 344/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 201/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-25

skarg I. B., B. B., R. G., R. G., L. J., J. J., J. M., J. M., K. S., U. S., J.W., M. W., B. D. i T. D. na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 840/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   9