Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 1258/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste

II SA/Łd 1109/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 1422/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji odmawiającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 955/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności